Trond Håvard Hanssen

Jeg har tidliger både jobbet og vært student ved NTNU. Fra NTNU har jeg en master i informatikk. Tittel på oppgaven er "Education as a Web Service"

Ettersom jeg verken jobber eller er student ved NTNU lengre, er jeg heller ikke særlig aktiv i nettverksgruppen.

Nå arbeider jeg ved utdanning.no, der jeg arbeider spesifikt med temaet digitale læremidler.

På fritiden trener jeg bedriftsfotball, Squash og skriver for kultmagasinet TromsøBy.no