Velkommen til Steins hjemmeside

(foreløpig under konstruksjon)

Bostedadresse:
Stein Johansen
Romulslia 23D
7029 TRONDHEIM
tlf: 72 58 42 33