Min hjemmeside ligger foreløpig her
.

Bilder fra Trollheimen, august 2001. De fem øverste er heldigitale.
Oversikt Inngangen Innover Fotograf Inni
Sæterhus Gjevilvatnet Storsteinen Gutta går Over ura
Inng. 18. aug. Blåsalen Utover Vegg og tak Åpning
Blåsalen Is 1 Is 2 Is 3 Is 4
Oversikt Tjønn & bre Turgutta Takløfter 1 Takløfter 2
Lunch Pilspiss Storleik Funnsted Gjevilv.