Que? I'm from Barcelona!

Vel, ikke helt sant, men trykk bare her, saa faar du nok vite litt mer om meg...