I korte trekk

Utdanning: Hovedfag i sosiologi / NTNU 2002

Jobb: Prosjektleder Ung i Nidaros / Nidaros bispedřmmerĺd

Sivilstatus: Gift, ett barn

Kontakt: Tlf. 47 05 68 26 / epost martin@sjefen.com

Tekstboks: Dette er Martin Pütz