dette er en hjemmesidetestsak. dette gaar bra osv osv.