Maestro


If you want to view this document in English you have to click here


Ja da har du faktisk klart å rote deg så langt vekk at du dumpet borti hjemme sida mi.
Jeg er en stakkars student, som vanligvis er å treffe på On-Line kontoret. Der har jeg
en 486 sx 33 med altfor lite RAM og HD plass!
Jeg sitter som oftest sammen med Per Anton Støylen ( som også har sin PC på kontoret )

I høstsemesteret 94 tar jeg fagene IT-22, IT-71 og PED-105.
Det er ihvertfall planen når dette skrives. Hvis noen har noe å ta opp med meg personlig eller On-Line, kan jeg treffes enten på kontoret eller etter forelesning i de respektive fagene.
Hvis du vil vite hva jeg gjør på fritiden så går du hit
Men jeg har jo ogsaa en fortid før AVH!!! Den skulle være dokumentert her et sted.
Ogsaa var det dette med lenker ut i verden da.... Vel hvis du tror jeg har noe interessant gaar du hit
Knut Ole Dalseth - maestro@nvg.unit.no