Dette er hjemmesiden til Kroille
og den er aldri under utvikling!!

Adresse :
Hybel K07, Vegamot 1.
7048 Trondheim
Telefon : 73 94 07 75
Mobil : 934 93 566
Mail : krolle@nvg.org