Blue Ribbon

"Hjemmesida" til Kari

Kari's "homepage"
kuer er fine
De slemme driftsmennenskene på NTH har slettet brukeren min, så den flotte siden min er borte. Hulk hulk...
The evil bofh's on NTH have deleted my user, so my lovely page is all gone. Sob sob...

Ganske stygg side, eller hur?
A rather ugly page, isn't it?

Odin's hjemmeside Odin's homepage

Ymse bilder A couple of pictures

Ferien min My holidays!

Halloween!

From Svalbard

Grünerløkka

Tina og Laila har forlatt oss... Tina and Laila has left us...

Bursdagen min! My birthday!


en liten djevel karih@nvg.ntnu.no