Håvard Sandes hjemmeside!

Vel, dette er ikke min egentlige hjemmeside, den finner du på http://www.stud.ntnu.no/~havarsa!
Her kan du sende en melding paa mobiltelefonen min (max. 150 tegn):