Dette er Benny Arntsen's hjemmeside

Hallo og velkommen til min hjemmeside, min adresse er:
Benny Arntsen
Broesetveien 26 (rom 8)
7045 Trondheim

Du kan sende meg en e-mail(e-post) paa:
hareking@nvg.ntnu.no ;


Dette er en lenke til MNFIT131's hjemmeside: MNFIT132
Min andre hjemmeside, check it out!
Gorm Andersens side
Soekermotorer
IT i norsk utdanning, plan 1996-98