GrrrRrrrIS?


artisten også kjent som "bjarne"
i samarbeid med grixXx presenterer:
- - - - - the_new_sound_of_mule


artisten også kjent som "bjarne" solo:
- - - - > Sekkert itj waxi on my own så de heiller!
Eller: "Reverandum: Høning så de heill"

.o. .o.
Grææhbok? -->     | skriv | lesa |